Paulus’ brev til Titus

Innholdsfortegnelse

1:1-4

Hilsen

1:5

Oppdrag

1:6-9

De eldstes kvalifikasjoner

1:10-16

Nødvendigheten av eldste

2:1-10

Passende livvstil: Eldre menn, eldre kvinner, unge kvinner, unge menn, tjenere.

2:11-3:2

Guds nådes hensikt og virkning

3:2-3

De troendes fortid

3:4-8

Gjenfødelsen og dens virkning

3:9-11

Omgang med unyttige diskusjoner og vranglære

3:12-15

Sluttord

Om Titus

I Apostelgjerningene blir han ikke nevnt med navn, kun som en del av gruppen “noen andre av dem” (Apg 15:2, jfr. Gal 2:1-3). Senere blir han en betrodd medarbeider av Paulus, og sendt på minst tre oppdrag: til Korint (2. Korinterbrev), til Dalmatia (2Tim 4:10) og til Kreta (Titusbrevet). Her kaller Paulus ham sin “sønn” (1:4).

Ressurser

Fire bibeltimer om Titus’ brev

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.