I dag var det bare fint vær innendørs...

I dag morges takket jeg Gud for at vi lever i et land med frihet og rettsstat. Den friheten vi lever i er ingen selvfølge for store deler av verdens befolkning, og derfor er det god grunn til å feire 17. mai!

Men dette året falt 17. mai og Kristi himmelfartsdag på samme dag. Det minte meg på at jeg har et annet statsborgerskap enn det norske, og en annen konge enn Harald. Paulus forkynte nemlig  slik at folk fikk inntrykk av at “en annen er konge, nemlig Jesus.” (Apg  17:7) Til menigheten i Filippi sier han: “Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.” (Fil 3:20)

Det at Jesus for opp til himmelen har nemlig avgjørende betydning for hele universet, intet mindre: “Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias” (Apg 12:36)

Det fins et rike som aldri tar slutt, med en rettferdig og vis hersker, som aldri dør. Norge kan gå under, grunnloven kan fjernes, uretten kan ta overhånd. Likevel står dette fast:
“Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid.” (Dan 2:44)

Her er det vi venter på, og som hele skaperverket lengter etter:

“Jeg så i mine nattsyner, og se!
– med himmelens skyer
kom en som var lik en menneskesønn.
Han gikk bort mot den som var gammel av dager
og ble ført fram for ham.

Han fikk herskermakt, ære og rike
så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham.
Hans herskermakt er en evig makt
som ikke skal forgå.
Hans rike går aldri til grunne.” (Dan 7:13-14)

Gratulerer med dagen!

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.