Det er mange som tror at “troen kommer av forkynnelsen”, men ikke alle tror at “forkynnelsen kommer ved Kristi ord”. Kanskje de tror på åndelig homøopati? Man tager ett Gudsord og fortynner det med ti tusen menneskeord for å få sterkere virkning?

Det er ikke bare bare å stille seg fram som forkynner. Vi skal nemlig stå til ansvar for Gud for hva vi har sagt:

Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! (2Tim 4:1-2)

Samtidig bedømmes det vi sier av tilhørerne, og deres dom er ikke alltid nådig:

For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.  (2Tim 4:3-4)

Sannheten er ikke alltid populær, og den lar seg ikke formidle uten arbeid. Belønningen for troskap er imidlertid stor:

Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. (2Tim 4:5-8)

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.