Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» (Luk 10:38-42)

Hva gjør man når Jesus kommer på besøk, sannsynligvis sammen med tolv disipler? Er det ikke da nødvendig å lage mat? Re opp senger? Slik tenkte Marta, men hun tok feil. Hun hadde nok også lyst til å sitte ved Jesu føtter, men hadde ikke tid. Hun var for travelt opptatt med å tjene ham.

Men det var altså ikke nødvendig. Det var faktisk bare én eneste ting som var nødvendig, og det hadde hun prioritert bort.

Er det ikke ofte slik vi også gjør det? Det er så mange ting vi tror Herren vil vi skal gjøre: Forberede bibelgrupper, vitne for venner, hjelpe dem som trenger det, pusse opp lokaler, samle inn penger, gå på korøvelse, og så videre.

Og vil ikke Gud at alt vi gjør skal være tjeneste for ham? Altså må vi jobbe, ta oss av familie, engasjere oss i nærmiljøet. Den berømmelige tidsklemma gjør at vi rett og slett ikke har tid til å sette oss ved Jesu føtter og bare være stille og lytte til ham. Når vi endelig kommer oss på møte, får vi beskjed om å komme oss ut av komfortsonen, gå ut i all verden, og gjøre noe.

Men ingenting av alt dette er nødvendig. Bare én ting er nødvendig. Hvorfor det?

Det hjertet er fylt av, taler munnen

Ved å lytte til Jesu ord, får vi tilgang til hjertet hans. Vi har samfunn med ham, og blir kjent med ham. Det er essensen i det evige livet (Joh 17:3) Gud er ikke avhengig av våre tjenester. Han kan om nødvendig få steinene til å rope for seg.

Det er ingenting som er så sårt som å ikke bli forstått. Gud vil ha mennesker som kjenner ham og forstår hvordan han tenker, mennesker han kan dele alt med. Da er det nødvendig at vi setter oss ned og lytter.

Å lytte gjør oss i stand til å prioritere rett

Maria valgte den gode delen. Jesus hadde aldri sagt at Marta skulle stelle i stand for ham. Hun, derimot, var så sikker på at hun gjorde det riktige at hun til og med gav Herren beskjed om hva han skulle si til søsteren hennes. Det er ikke sikkert at Herren vil at vi skal gjøre alt vi gjør, eller kanskje vil han at vi skal gjøre noe annet først? For å vite det, må vi sette oss ned og lytte.

Maria salvet senere Jesus før hans død. Hvordan visste hun at det var riktig? Det var jo noe man gjorde etter at personen var død. De andre fikk imidlertid ikke brukt salven sin, bare Maria. Kanskje var det fordi hun hadde lyttet, og forstått?

Den gode delen

Maria valgte den gode delen, som ikke skulle bli tatt fra henne. Tjeneste for Gud kan tas fra oss: Vi kan bli syke, omstendigheter eller andre mennesker kan hindre oss, eller vi må til slutt forlate denne jord. Men det forholdet som er skapt ved Jesu føtter er evig: Å kjenne ham — det evige livet.

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.