Her kommer en smakebit av den nye 2012-oversettelsen (“Bibelen som skaper sammenheng mellom liv og lære”): “Dere må gjerne samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere i tillegg skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.”

Denne oversettelsen kalles også “Ole Brumm-oversettelsen”, pga. hans utsagn om “Ja takk, begge deler”. (Ole Brumm selv benekter å ha sagt akkurat dette.) I tillegg vil den alltid ha årstall i samsvar med gjeldende versjon av “Hallo, vi lever jo i …”, m.a.o. heter den neste år 2013-oversettelsen.

Oversettelsen tar av prinsipp aldri med hele sammenhengen. Derfor står det f.eks. bare “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile,” mens “Ta mitt åk på og lær av meg” osv. er utelatt. Den står nemlig i en stolt tradisjon av “klipp og lim”-bibler, noe folk tidligere måtte lage seg selv.

Heldigvis fins ikke denne oversettelsen, eller gjør den det? Er det slik vi egentlig leser Bibelen?

Men hva er egentlig så galt med dette? Hvorfor skal det ikke gå an å samle seg skatter både på jorden og i himmelen? Det må jo være en vinn, vinn-situasjon! Hvis vi leser slik det står, og ikke pynter på det, står det følgende begrunnelse i Matteus 6:19-24:

1. Hjertet er der skatten er. Hjertet kan ikke være to steder på en gang (i hvertfall ikke i levende live…)

2. Øyet er vinduet slipper lyset inn i oss. Et friskt øye (bokstavelig: “enkelt” – et som ikke ser dobbelt) lyser opp hele kroppen. Et sykt (eller ondt!) øye gjør det mørkere enn mørkt. Øyet er med andre ord friskt når vi samler oss skatter i himmelen. Resten sier seg selv.

3. Dersom vi samler oss skatter i himmelen, tjener vi Gud. Dersom vi samler oss skatter på jorden, tjener vi Mammon. Det er umulig å tjene to herrer.

Er det ikke på tide at vi gjør et valg, og slutter å “halte til begge sider”? La oss tjene penger uten å tjene pengene, og investere tid, krefter, vett, forstand, penger og andre ressurser der hvor de gir evig avkastning! Det er nemlig enten-eller…

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.