Hvorfor er det slik at når kristne er med på en quiz med kategorier som geografi, kjendiser, sport, Bibelen, politikk, etc., scorer de desidert dårligst på Bibelen?

Hvorfor er det slik at vi kan mer om favorittlaget vårt, datamaskinen vår, bilen vår, mote, film eller hvilken som helst annen hobby enn vi kan om Guds ord?

Er det fordi vi mangler disiplin og utholdenhet?

Min sønn, om du tar imot mine ord
          og gjemmer budene mine hos deg
så ditt øre lytter til visdom,
          og du åpner hjertet for forstand,
ja, om du kaller på innsikt
          og roper høyt etter forstand,
om du søker etter den som etter sølv,
          leter som etter en skatt,
da skal du lære å frykte Herren,
          finne ut hva det er å kjenne Gud.
Ordspråkene 2:1-5, BM11

Eller er det kanskje noe vi har gått glipp av, en herlighet vi ikke ser?

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.
Efeserne 1:17-19, NB88/07

Den amerikanske dikteren Amos Russel Wells (1862-1933) uttrykte det ganske så treffende:

When I Read the Bible Through

I supposed I knew my Bible,
    Reading piecemeal, hit or miss.
Now a bit of John or Matthew,
    Now a snatch of Genesis,
Certain chapters of Isaiah,
    Certain Psalms (the twenty-third!),
Twelfth of Romans, First of Proverbs—
    Yes, I thought I knew the Word!
But I found that thorough reading
    Was a different thing to do,
And the way was unfamiliar
   When I read the Bible through.

O the massive, mighty volume!
   O the treasures manifold!
O the beauty and the wisdom
   And the grace it proved to hold!
As the story of the Hebrews
   Swept in majesty along,
As it leaped in waves prophetic,
   As it burst to sacred song,
As it gleamed with Christly omens,
   The Old Testament was new.
Strong with cumulative power,
   When I read the Bible through.

Ah, imperial Jeremiah,
   With his keen, coruscant mind;
And the blunt old Nehemiah,
   And Ezekiel refined!
Newly came the Minor Prophets,
   Each with his distinctive robe.
Newly came the Song idyllic,
   And the tragedy of Job;
Deuteronomy the regal
   To a towering mountain grew
With the comrade peaks around it.
   When I read the Bible through.

What a radiant procession,
   As the pages rise and fall:
James the sturdy. John the tender,
   O the myriad-minded Paul!
Vast apocalyptic glories
   Wheel and thunder, flash and flame,
While the church triumphant raises
   One incomparable Name.
Ah, the story of the Saviour
   Never glows supremely true
Till you read it whole and swiftly,
   Till you read the Bible through.

You who like to play at Bible,
   Dip and dabble, here and there,
Just before you kneel, aweary,
   And yawn through a hurried prayer;
You who treat the Crown of Writings
   As you treat no other book—
Just a paragraph disjointed,
   Just a crude, impatient look—
Try a worthier procedure,
   Try a broad and steady view;
You will kneel in very rapture
   When you read the Bible through!

The Collected Poems of Amos R. Wells, 1921

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.